Dzięki funduszom europejskim tutaj powstaje: "iEnroll.pl - Innowacyjny system służący do rekrutacji pracowników i diagnozujący ich kwalifikacje"

Zapraszamy wkrótce...